Nr. 08 ∙ AUGUSTUS 2019

MARKTCOMMENTAAR

Wordt de no-dealbrexit nu werkelijkheid?

Auteur: Dr. Volker Schmidt

Senior Portfolio ManagerDe leden van de Britse conservatieve partij hebben Boris Johnson verkozen tot nieuwe partijvoorzitter. Daarmee volgt hij Theresa May op als premier van het Verenigd Koninkrijk. En de poppen zijn alweer aan het dansen. De voormalige burgemeester van Londen en minister van buitenlandse zaken had al een twijfelachtige reputatie. Hij is een duidelijke voorstander van de brexit en eiste nieuwe onderhandelingen over het akkoord dat de EU en vertegenwoordigers van de vorige regering onder leiding van Theresa May hadden bereikt. Hij reorganiseerde snel zijn kabinet en kondigde aan dat hij de Europese Unie desnoods zonder akkoord zou verlaten als de EU hem niet zou tegemoetkomen en zou vasthouden aan het met Theresa May bereikte akkoord. Om dit dreigement te benadrukken, vormde hij een kabinetscommissie die zich uitsluitend zou bezighouden met de planning van een no-dealbrexit. De EU en de nationale regeringsleiders van de lidstaten hebben echter al laten verstaan dat ze niet bereid zijn om hier opnieuw over te onderhandelen. De geplande uittredingsdatum blijft 31 oktober van dit jaar. Zal het Verenigd Koninkrijk de EU dan op 31 oktober zonder akkoord verlaten?

De definitieve beslissing valt wellicht pas kort voor de uittredingsdatum. Zowel de Britse bevolking als het Britse parlement zijn hierover verdeeld. Voor geen van de drie bekende opties is er een meerderheid: de no-dealbrexit, de deal die Theresa May en de EU al bereikt hadden of geen brexit. Er is echter wel altijd een meerderheid tegen elk voorstel. Voorts heeft de regering van Boris Johnson momenteel maar een nipte meerderheid van slechts één stem in het Britse parlement. Daardoor bestaat het risico op een succesvolle motie van wantrouwen als Boris Johnson het koninkrijk vastberaden naar een no-dealbrexit zou voeren.

Het grootste breekpunt in de uittredingsonderhandelingen is nog steeds het statuut van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Aangezien hier nog geen definitieve oplossing voor gevonden is, werd in het bereikte akkoord de zogenaamde ‘backstop’ ingevoerd. Die houdt in dat het Verenigd Koninkrijk en de EU in een douane-unie blijven zolang deze grenskwestie ook na de overgangsfase nog niet opgelost is. Dat is dan weer niet aanvaardbaar voor de voorstanders van een harde brexit, want die vrezen dat zij daardoor voor altijd deel zullen blijven uitmaken van een douane-unie met de EU.

Het is echter moeilijk om je een haalbare oplossing voor te stellen die noch een open grens voor personen en goederen tussen de beide Ierse staten is (waarbij Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de Europese interne markt), noch een harde grens met grenscontroles. Het eerste is onaanvaardbaar voor de voorstanders van de brexit en het laatste wordt vooral door Ierland geweigerd. Een andere oplossing zou natuurlijk een eenmaking van Ierland en Noord-Ierland zijn, maar dat is zeker niet wat de regering in Londen voor ogen heeft. De voorstanders van een hereniging van Ierland en Noord-Ierland zien echter al kansen voor hun droom. Dat een fusie kan werken, tenminste op kleinere schaal, toont de rugbysport, waarin Ierland en Noord-Ierland al in een gezamenlijk nationaal elftal spelen. Maar ook de ambities voor een afsplitsing van Schotland werden door de onbuigzame houding van Boris Johnson opnieuw vanonder het stof gehaald. Zelfs in Wales, waar in het brexitreferendum een meerderheid voor het verlaten van de EU heeft gestemd, groeit het streven naar onafhankelijkheid. Doordoor wordt Klein-Brittannië, ook wel Engeland genoemd, een optie die we ons steeds beter kunnen voorstellen en die in het voetbal al jaren bestaat.

Het Verenigd Koninkrijk heeft zich met zijn positieve brexitreferendum in een impasse gemanoeuvreerd en het lijkt momenteel niet in staat te zijn om zich hieruit te bevrijden. Degenen die voor een brexit hebben gestemd zijn verdeeld in aanhangers van een no-dealbrexit en brexiteers die de EU alleen maar met een akkoord willen verlaten. Voor geen enkele optie, inclusief in de EU blijven, bestaat een meerderheid. Ook nieuwe verkiezingen zullen daaraan niets veranderen. De schade voor de economie is nu al enorm en al zeker voor een deel onomkeerbaar. De onverwacht hoge economische groei aan het begin van het jaar is uitsluitend te danken aan het opbouwen van grotere voorraden in afwachting van de oorspronkelijke brexitdatum van 31 maart. De vastgoedprijzen dalen flink, de detailhandel stort in, buitenlandse arbeidskrachten hebben het land al verlaten en de industrie heeft al lang haar investeringen beperkt en installaties stilgelegd omdat de situatie onduidelijk is. Intu Properties plc, de grootste eigenaar van winkelcentra van Groot-Brittannië, moest in de eerste helft van 2019 bijna 10% van de waarde van zijn vastgoed afschrijven tot GBP 8,4 miljard. De huurinkomsten daalden met 8% onder invloed van het faillissement van de winkelketens Debenhams en Arcadia. Volgens informatie van de federatie van Britse autoproducenten en -handelaars SMMT daalden de buitenlandse investeringen in de auto-industrie in de eerste helft van 2019 tot een dieptepunt van GBP 90 miljoen. In dezelfde periode van 2018 werd nog GBP 347 miljoen geïnvesteerd en in 2017 was dat zelfs nog GBP 647 miljoen. De autoproductie in Groot-Brittannië wordt bijzonder zwaar getroffen. Ze lijdt immers niet alleen onder de brexit, maar ook onder de algemene herstructurering in de sector. Ford, Nissan, Honda en Jaguar Land Rover hebben allemaal al aangekondigd dat ze arbeidsplaatsen zouden schrappen, de productie zouden verhuizen en zelfs fabrieken volledig zouden stilleggen. Daardoor is ten slotte ook de waarde van het Britse pond flink gedaald.

De economische indicatoren die binnenkort gepubliceerd worden, zullen de schade nog eens duidelijk aantonen. Welke optie het ook wordt, de situatie zal in afzienbare tijd niet verbeteren. Van de bekende actoren is niemand in staat om de knoop te ontwarren. In Reykjavik werd in 2010 de komiek Jon Gnarr als burgemeester verkozen, en hij heeft het goed gedaan. In Oekraïne werd onlangs de komiek Wolodymyr Selenskyj tot president verkozen. Of hij aan de verwachtingen zal voldoen, weten we nog niet. Het Verenigd Koninkrijk staat bekend om zijn humor. Welke komiek zou het Verenigd Koninkrijk uit het slop kunnen halen?

Duel: de centrale banken tegen de economie – wie gaat dit winnen?


Onlangs heeft de Fed de beleidsrente met 0,25% verlaagd. In onze nieuwste video gaat Harald Berres, een van de Lead Portfolio Managers van Ethna-DYNAMISCH in op de factoren die de centrale bank tot die stap hebben aangezet.


Kan de video niet weergegeven worden? Gelieve HIER TE KLIKKEN..
Auteurs

Het Portfolio Management Team

L’équipe de gestion ETHENEA et le Head of Research

Staand (van links naar rechts): Martin Dreier, Frank Borchers, Daniel Miko, Dr. Volker Schmidt, Michael Blümke, Michaela Hintz, Christian Schmitt, Jörg Held, Harald Berres
Zittend (van links naar rechts): Niels Slikker, Arnoldo Valsangiacomo, Luca Pesarini, Daniel Stefanetti, Ralf Müller

Contact

Voor eventuele vragen of suggesties staan wij altijd tot uw beschikking.

ETHENEA Independent Investors S.A.
16, rue Gabriel Lippmann · 5365 Munsbach
Telefoon +352 276 921-0 · Fax +352 276 921-1099
info@ethenea.com · ethenea.be